سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
آغاز برنامه های ملی بیمۀ صحی
غیرفعال
توسعهی اقتصاد اجتماعی
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
در حالی که خدمات صحی در افغانستان در جریان ۱۴ سال اخیر پیشرفت نموده است، اما هنوز هم برنامۀ ملی بیمۀ صحی توسعه نیافته است. برای تامین ارایۀ مناسب خدمات صحی، رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین های خود وعده داده بود تا برنامۀ ملی بیمۀ صحی را گسترش دهد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ تخصیص بودجه، برنامه ها و پروسیجر ها برای توسعۀ برنامۀ ملی بیمۀ صحی
  • ۲ آغاز برنامۀ ملی بیمۀ صحی
  • ۲ آغاز برنامۀ ملی بیمۀ صحی

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.