سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
آغاز گفتگوها با طالبان و جلوگیری از دستاوردها در راستای دیموکراسی و حقوق زنان
در حال پیشرفت
صلح و امنیت
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
آغاز گفتگوهای صلح با طالبان توسط رئیس جمهور در جریان کمپاین های انتخاباتی وی به عنوان یکی از برنامه های وی برای پیشرفت امنیت و حاکمیت در کشور بیان شد. هرچند، رئیس جمهور وعده نمود تا پیشرفت ها در بخش مردم سالاری و حقوق زنان را که در جریان دهۀ گذشته بوجود آمده، را در جریان مذاکره به طالبان قربانی نخواهد کرد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ آغاز مذاکرات صلح با طالبان
  • ۲ حمایت مردم سالاری و حقوق زنان در افغانستان در جریان مذاکرات صلح

جزئیات وضعیت:

می سال ۲۰۱۵ میلادی: یوسف الصدا، رئیس دیپارتمنت آسیایی وزارت خارجه قطر به روز یک شنبه تایید نمود که دوحه گفتگوهای صلح را میان حکومت افغانستان و نماینده گان طالبان برای پایان جنگ در افغانستان میزبانی خواهد نمود.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

مارچ ۲۰۱۵ میلادی: رئیس جمهور غنی در جریان سخنرانی خود برای افتتاح سال آخر دور پنجم مجلس نماینده گان تاکید نمود تا به زودی گفتگوهای صلح را با طالبان آغاز کند که به گفتۀ وی این یک فرصت خوبی برای افغانستان است تا به صلح پایدار برسد. وی نگرانی ها در مورد قربانی دستاوردهای حکومت در 13 سال گذشته را رد نموده گفت که روی این دستاورد ها در گفتگوهای صلح معامله نخواهند شد.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

گزارش های مرتبط

  1. تهعد غنی مبنی بر معامله نکردن دستاورد ها در پروسۀ صلح: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18513-ghani-vows-not-to-compromise-achievements-in-peace-negotiations
  2. دوحه میزبانی گفتگوهای صلح را میان حکومت و طالبان تایید نمود:  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19352-doha-confirms-hosting-of-peace-talks-between-afghan-govt-and-taliban
  3. گتفگوهای دوحه راه را برای مذاکرات صلح باز خواهد کرد: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19373-doha-talks-could-pave-way-for-peace-negotiations
  4. اکبر آغا: طالبان مذاکرات صلح را نهایی نمودند:  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18347-taliban-finalize-peace-negotiators-akbar-agha
  5.  شورای عالی صلح تعهد صلح همه شمول را نمود: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19508-hpc-promises-inclusive-peace-talks-no-sacrifices-on-nations-gains