سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1845روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان
در حال پیشرفت
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
پس از اتهامات و ادعاها در مورد تقلب در انتخابات و کمبودی های بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان، هردو رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله تعهد نمودند تا در این نظام اصلاحات بیاورند؛ آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از بخش های کلیدی موافقت نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی می باشد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی توافق نمودند تا یک کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کنند تا در ئظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات و تغییر را به میان بیاورد. این اصلاحات قرار است پیش از انتخابات پارلمانی به میان آورده شود.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. تاسیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی
  • ۲. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توصیه ها را در مورد اصلاحات یکجا نموده و پیشنهاد می نماید
  • ۳. توصیه ها و پیشنهادات اصلاحات اجرا شدند
 

۲۲ جون سال ۲۰۱۵ میلادی: بر اساس گفته های جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی، رهبران حکومت وحدت ملی توافق نموده اند تا رئیس، اعضا و تمام کارمندان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را انتخاب نمایند. عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی در ماه جون از آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خبر داد.

 وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز (http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20139-ceos-office-says-electoral-reform-commission-to-start-work-by-weeks-end )

۲۱ مارچ سال ۲۰۱۵ میلادی: کمیسیون خاص اصلاح انتخاباتی با ۱۵ عضو به تاریخ ۲۱ مارچ سال ۲۰۱۵ میلادی توسط رئیس جمهور تاسیس شد. هرچند، اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بالای ریاست این کمیسیون آغاز کار این نهاد را به تقویق انداخت. اخیراً گزارش ها بیان نمودند که این دو رهبر توافق نمودند تا رئیس این نهاد شکریه بارکزی را تبدیل نمایند و همچنان ساختار این کمیسیون را تغییر دهند. این کمیمسیون هنوز کار خود را آغاز نکرده است.

وضعیت به روز شده توسط طلوع نیوز

گزارش های مرتبط

۱. دفتر رئیس اجرایی می گوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در آخر هفته به کار آغاز خواهد کرد: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20139-ceos-office-says-electoral-reform-commission-to-start-work-by-weeks-end

۲. تصمیم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هفتۀ آینده اعلان خواهد شد: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20056-electoral-reform-commission-decision-to-be-announced-next-week-

۳. کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی اعلان شد: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18714-special-electoral-reform-commission-announced

۴. رئیس جمهور غنی: انتخابات پارلمانی یک چالش جدی برای حکومت: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19634-parliamentary-a-serious-challenge-for-the-government-ghani-

۵. قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تعیین کنند: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19156-president-ceo-agree-to-appoint-new-head-of-electoral-reform-commission

۶. خان می گوید کمبود ارادۀ سیاسی دلیلی برای بن بست اصلاحات انتخاباتی می باشد: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19649-khan-says-lack-of-political-will-behind-electoral-reform-impasse

۷. انتقاد معاون اول رئیس اجرایی از بن بست اصلاحات انتخاباتی: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19570-ceos-first-deputy-blasts-electoral-reform-impasse

۸. رهبران حکومت وحدت ملی هنوز هم بالای مسایل کلیدی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اختلاف دارند: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18950-ngu-leaders-still-split-over-key-electoral-reform-commission-issues

۹. بیشتر شدن خواست ها برای اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19606-calls-for-reform-parliamentary-increase

۱۰. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تنها نقش مشوره دهی دارد: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18855-electoral-reform-commission-has-only-advisory-role-member"