ابهام در زمان توزیع شناسنامه‌های برقی ۱۸ ماه بعد از فرمان رئیس‌جمهور پیشین
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
شناسنامه برقی | طلوع نیوز

گفته می‌شود که آماده‌گی‌ها برای توزیع شناسنامه‌های برقی ۱۸ماه پیش بربنیاد فرمان رئیس جمهور پیشین آغاز شده است، اما هنوز هم از توزیع آن خبری نیست.

تمامی آمادهگیها برای توزیع شناسنامههای برقی گرفته شده و قانون ثبت احوال نفوس نیز در جریدهی رسمی چاپ شده است، اما به علتهای نامعلومی توزیع این شناسنامهها آغاز نشده است.

در همین حال رئیس‌ اداره‌ی توزیع شناسنامه‌های برقی می‌گوید که نامه‌ای به شورای امنیت ملی فرستاده شده است، اما تاکنون این شورا درباره‌ی توزیع این شناسنامه‌ها دستوری نداده است.

همایون محتاط رئیس اداره شناسنامه‌های الکترونیکی اظهارداشت: "دو هفته قبل قبل قانون ثبت احوال نفوس از جانب وزارت عدلیه در جریده‌ی رسمی به نشر رسید در همان روز ما نامه‌ای به شورای امنیت ملی افغانستان فرستادیم و اجازه خواستیم؛ حالا در انتظار پاسخ شورای امنیت ملی هستیم اما تاکنون جواب آنان به ما نرسیده است".

این اداره می‌گوید که از لحاظ فنی کارمندان آموزش دیده‌اند و آماده‌گی‌ها هم گرفته شده است، اما اگر کار توزیع این شناسنامه‌ها آغاز نشود تمویل این برنامه با خطر روبرو خواهد شد.

محتاط ادامه داد: "اگر این وضعیت ما ادامه پیدا کند به یقین کامل می‌توان گفت که جامعه‌ی تمویل کننده پروژه ما و وزارت مالیه از تمویل این پروژه منصرف خواهد شد و ما مجبور هستیم پرسنل خود را جواب بدهیم".

وزارت مخابرات نیز انتظار دستور حکومت را برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی می‌کشد و می‌گوید که آماده‌گی‌ها برای توزیع شناسنامه‌ها به پایان رسیده است.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: "قانون توشیح شده است و وزارت مخابرات و تکنالوژی آماده‌گی تخنیکی، طرح و ترتیب را یک و نیم سال پیش داشت".

مردم نیز تأخیر در توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را در آستانه انتخابات مجلس نماینده‌گان پرسش برانگیز می‌دانند.

احمدالله یکی از باشنده‌گان پایتخت می‌گوید: "توزیع شناسنامه‌های برقی نیاز جدی است به خصوص برای شفافیت در انتخابات".

فیض‌الله یکی دیگر از باشنده‌گان کابل گفت: "اکنون که انتخابات پارلمانی نزدیک است توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی یک نیاز جدی است".

معاون سخنگوی رئیس اجرائیه می‌گوید که پس از آغاز به کار وزیران تازه توزیع این شناسنامه‌ها آغاز خواهد شد .

آصف آشنا معاون سخنگوی رئیس اجرائیه خاطرنشان کرد: "منتظر هستیم که کار معرفی کابینه حکومت وحدت ملی جمع و تکمیل شود همزمان با آغاز اصلاحات انتخاباتی کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی نیز آغاز خواهد شد".

در حال حاضر بسیاری از شهروندان کشور چندین شناسنامه دارند؛ اما شناسنامه‌های الکترونیکی علاوه بر اینکه با معیارهای جهانی طراحی شده است و اطلاعات دقیق درباره شهروندان کشور را در خود جای می‌دهد، می‌تواند در شفافیت بیشتر به ویژه در انتخابات نقش برجسته‌ای داشته باشد.