سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
اختصاص ۴۰ درصد بودجه برای ولایات
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رئیس جمهور غنی برای انکشاف در سطح ولایات تعهد نمود و گفت که ۴۰ درصد بدجۀ ملی به ولایات تخصیص داده خواهد شد. "وعدۀ اساسی ما در مورد منابع این که است که چهل درصد منابع ملی در یک چوکات منظم و برنامه های انکشافی، به حکومت داری محلی اختصاص داده خواهد شد." تغییر و پیوستگی: یک بیانیه (نسخۀ انگلیسی)، صفحۀ ۸۱.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • 1. ۴۰ درصد بودجۀ ملی به حکومت داری محلی یا ولایت ها اختصاص داده شد.

هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت این وعده ثبت نشده است.