سنبله
۱۷
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1845روز در قدرت
345
مدت زمان لازم برای دستیابی
ارائۀ گزارش سالانه در مورد وضعیت حکومت داری در افغانستان که مردم به آن دسترسی داشته باشند
حاصل نشده
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۱۷ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
در جریان کمپاین های انتخاباتی سال 2014 میلادی، رئیس جمهور غنی وعده داد تا گزارش سالانۀ حکومت را با مردم شریک سازد تا مطمئن سازد که شهروندان به گونۀ شفاف از کارهای هر سه شاخۀ حکومت با خبر اند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • 1. گزارش وضعیت حکومت داری در افغاستان انکشاف نمود و با مردم شریک ساخته شد
  • 2. گزارش توسعه داده شد و بر اساس سالانه ارائه شد
  • 3. مردم با خبر اند و می توانند به این گزارش دسترسی داشته باشند

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در پایان نشست مقام‌های ارشد کشورهای کمک کننده به افغانستان "سام" این نشست را یک نشست موفق دانست. آقای عبدالله می‌گوید که در این نشست کشورهای کمک کننده مکلفیت‌ها و اولویت‌های حکومت وحدت ملی را خاطرنشان ساختند که حکومت متعهد به عملی ساختن تعهدات‌اش برای جامعه جهانی و مردم افغانستان است.

توسط طلوع نیوز: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/21250-abdullah-satisfied-with-som-outcomes