میزان
۲۸
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1845روز در قدرت
387
مدت زمان لازم برای دستیابی
ارائۀ گزراش منسجم در مورد تطبیق قانون اساسی در جریان شش ماه
حاصل نشده
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
در جریان کمپاین انتخاباتی، رئیس جمهور غنی وعده داد تا برای مردم یک گزارش شش ماه در مورد تطبیق قانون اساسی ارائه کند: "اولین مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی این است تا قانون را تطبیق کند. برای به تحقق رسیدن این کار، و فعالیت هایی را که رئیس جمهور آیندۀ افغانستان از طریق وظایف خود بر بنیاد قانون اساسی انجام می دهد، به مردم ارائه خواهند شد. هر شش ما، گزارش های منسجم برای تطبیق قانون اساسی کشور به ملت تقدیم خواهد شد." (تغییر و ادامه): یک بیانیه.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. 1. گزارش تطبیق ارزش های قانون اساسی کشور در جریان شش ماه پس از اشغال دفتر .
  • ۲. گزارش های شش ماهۀ پی در پی به مردم ارائه شد.

جزئیات وضعیت:
تا هنوز هیچ گزارشی در مورد تطبیق ارزش های قانون اساسی کشور ارئه نشده است.