NA
تاریخ دستیابی
1792روز در قدرت
1792
مدت زمان لازم برای دستیابی
ازدیاد استخدام زنان بلند بردن نیروی کار زنان تا ۳۰درصد
غیرفعال
حقوق بشر
شنبه, ۲۴ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
در حالی که تخمین شده است که زنان بیش از ۵۰ درصد نفوس افغانستان را تشکیل می دهد، با آن هم آن ها در نیروی کار به صورت درست نماینده گی نشده اند. رئیس جمهور غنی پیش از انتخابات وعده داده بود تا زنان را استخدام کند و آن ها را در تمام سطوح حمایت کند و آن هارا در ۳۰ درصد نیروی کاری خدمات ملکی شامل سازد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. تطبیق و پیشرفت پالیسی ها و پروسیجرها برای ازدیاد تعداد زنان در خدمات ملکی
  • ۲.گزارش ها نشان دهندۀ ازدیاد تعداد زنان در خدمات ملکی

هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت درراستای این وعده ثبت نشده ه است.