NA
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
1844
مدت زمان لازم برای دستیابی
ازدیاد تعداد داکتران و نرس های زنان به هدف کم کردن مرگ و میر مادران
غیرفعال
حقوق بشر
شنبه, ۲۴ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
افغانستان در جهان در ردۀ دوم از لحاظ مرگ و میر مادران و نوزادان قرارد دارد. این وضعیت تا حدودی از اثر کمبود کارمندان صحی زنان می باشد که این مسئله باعث محدود ساختن دسترسی به کارمندان صحی با مهارت می شود. رئیس جمهور پیش از انتخابات وعده داد تا تعداد داکتران و نرس های زن را در کشور زیاد خواهد کرد تا مرگ و میر مادر و نوزاد را کاهش دهد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. تطبیق پالیسی ها و پروسیجرها برای ازدیاد کارمندان صحی زن
  • ۲. ازدیاد تعداد داکتران و نرس های زن در افغانستان

هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.