سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
ازدیاد تعداد کارمندان سفارت و قنسل گری های افغانستان در ایران برای کمک به مهاجرین افغان
در حال پیشرفت
حقوق بشر
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی چهارشنبه, ۲۹ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
ایران همراه با پاکستان دارای بیشترین تعداد مهاجرین افغان می باشدن که از اثر جنگ ها، خشونت ها و غیره از کشور شان فرار نموده و در آن جا در چند دهۀ اخیر زنده گی می کنند. در این میان، سه میلون افغان در ایران زنده گی کند. در سال ۲۰۱۳، یک گزارش تحت نام "مهمان های نا خوانده" که در مورد جزئیات بازداشت، لت و کوب و آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران زنده گی می کنند که خود این کشور با تحریم های اقتصادی از سوی جامعۀ جهانی دست و پنچه نرم می کند. گزارشی از سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که مقامات ایرانی در سال های اخیر شرایط مهاجرت و اقامه را برای مهاجرین افغان در ایران محدود ساخته اند، در حالی که شرایط در افغانستان دشوار شده است. همچنان، این سازمان در مورد شرایط دشورا زنده گی افغان ها در ایران نیز روشنی انداخت. رئیس جمهور غنی وعده داد تا تعداد کارمندان سفارت و قنسل گری های افغانستان را در ایران زیاد نموده و به آن ها کمک کنند تا اسناد قانونی به دست آرند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. ازدیاد تعداد کارمندان سفارت و قونسل گری های افغانستان در ایران
  • ۲. مهاجرین افغان می توانند تا در سفارتو و قونسل گری های افغانستان در ایران به خدمات دسترسی داشته و اسناد قانونی به دست آورند

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.

گزارش های مرتبط

  1.  ارایۀ سهولت ها برای مهاجرین افغان توسط ایران: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17470--iran-provides-facilities-to-afghan-refugees
  2. ابراز نگرانی ها در مورد خروج مهاجرین افغان از ایران: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19209-iom-voices-concerns-about-iran-deporting-afghan-migrants
  3. گزارش: افغان ها به جنگ سوریه سرباز گیری می شوند: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17601-afghans-recruited-for-syria-war-observatory
  4. کنکاش:  مهاجرین افغان در ایران:  http://www.tolonews.com/en/video/kankash/12912-kankash-afghan-refugees-in-iran"