سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
ازدیاد مدت پاسپورت از ۵ سال به ۱۰ سال
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رئیس جمهور غنی پیش از کمپاین های انتخاباتی خود وعده داده بود تا مدت پاسپورت های افغانی را از ۵ سال به ۱۰ سال گسترش دهد و این کار برای اشکال قانونی شهروندی برای تعداد زیاد افغان های که در خارج از کشور زندگی می کنند می باشد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. مدت زمان پاسپورت از ۵ سال به ۱۰ ازدیاد یافت

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت این وعده گزارش داده نشده است.