NA
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
1843
مدت زمان لازم برای دستیابی
ازدیاد مزد معلمین، پولیس و کارمندان ملکی
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
شنبه, ۲۴ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
برای مبارزه با فساد اداری و تشویق کارمندان ملکی، رئیس جمهور غنی وعده داد تا معاش معلمین، کارمندان ملکی و پولیس را زیاد سازد تا آن ها به خاطر جبران معاش کم شان به فساد دست نزنند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. پالیسی ها و بودجه برای ازدیاد معاشات کارمندان ملکی اختصاص داده شد
  • ۲.معاشات برای کارمندان ملکی، معلمین، و پولیس ازدیاد یافت

هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت این وعده ثبت نشده است .