سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1820روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
از بین بردن مشکل بی‌خانمانی در جریان پنج سال حکومت وحدت ملی
غیرفعال
توسعهی اقتصاد اجتماعی
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
ترکیب فقر و مسایل مسکن به بی‌خانمانی پیشرفته در میان افغان ها منجر شده است، به گونۀ ویژه این مشکل در شهرها زیاد می باشد. رئیس جمهور غنی وعده داد تا یک برنامۀ وسیع مسکن را برای از میان برداشتن مشکل بی‌خانمانی راه اندازی کند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ انکشاف و تطبیق پالیسی ها، روش ها، پروژه ها و بودجۀ مورد هدف برای از میان برداشتن بی‌خانمانی
  • ۲ گزارش های مستقل که پائین آمدن سطح بی‌خانمانی در افغانستان را تایید کند
  • ۳ از میان برداشتن بی‌خانمانی در جریان پنج سال دورۀ رئیس جمهور غنی

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.