سنبله
۱۷
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1845روز در قدرت
345
مدت زمان لازم برای دستیابی
از سر گیری قضیۀ کابل بانک و پی گیری عاملان
در حال پیشرفت
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۱۷ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
کابل بانک، یکی از بزرگ ترین بانک های شخصی در افغانستان، در سال ۲۰۱۰ با ورشکستگی گسترده مواجه شد. مالکان این بانک به مقدار ۹۲۵ دالر امریکایی را به گونۀ غیر قانونی از بانک بیرون نمودند، که باعث تحران مالی در این بانک شد. پس از آن که این قضیه به محکمه راجع شد، رئیس اجرایی و رئیس بورد این بانک به حیث عامل شناخته شدند، هرچند فعالان جامعۀ مدنی روند پی گیری این قضیه را مورد انتقاد قرار دادند و ادعا نمودند که بیشتر از عاملان در این قضیه (به ویژه در سطح مقام های بالای آن) مورد پیگیری قرار نگرفتند و این مسئله هنوز هم حل نا شده باقی مانده است. در جریان کمپاین انتخاباتی، رئیس جمهور غنی وعده داد تا قضیۀ کابل بانک را از سر گیرد و اطمینان داد تا عاملان را مورد مجازات قرار دهد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • 1. قضیۀ کابل بانک دوباره باز شد و به صورت مشخص مورد پیگیری قرار گرفت
  • 2. عاملان آن توسط نظام عدالت افغانستان پیگیری شدند

جزئیات: 

لوی سارنوالی کابل روز سه شنبه گفته است که بدهکاران کابل بانک را که حاضر به پرداخت بدهی های شان نشده اند مورد پی گرد قرار می دهد.

سخنگوی لوی سارنوالی عبدالبصیر عزیزی می گوید که مدیریت تصفیه کابل بانک فهرست بدهکاران این بانک را به این نهاد فرستاده است و آنان مورد پی گرد قرار خواهند گرفت.

این نهاد می گوید که تاکنون درحدود ۲۶۰ میلیون دالر بدهی های این بانک به دست آمده است.  

رییس و معاون تصفیه کابل بانک پیشین که برای گرد آوری پول های گم شده این بانک مامور شده بودند، هنگام گرفتن یک صد هزار دالر رشوه ازیکی از بدهی کاران کابل بانک از سوی ریاست امنیت ملی و نهاد ها کشفی بازداشت شدند.

سارنوالی مبارزه با فساد اداری هرچند از این مقام ها نام نمی برد، اما می گوید که دو مقام تصفیه کابل بانک درحال حاضر زیرپیگرد جدی قرار دارند و پرونده آنان به دادگاه فرستاده خواهد شد. سارنوالی مبارزه با فساد اداری هرچند ازاین مقام ها نام نمی برد، اما تایید می کند که دوتن از مقام های بلند پایه تصفیه کابل بانک هنگام گرفتن یک صد هزار دالر رشوه بازداشت شده اند.

سید علم اسحق زی، رییس سارنوالی مبارزه با جرایم و فساد اداری گفته است که: "دوتن از مقام های بلند پایه تصفیه کابل بانک هنگام گرفتن یک لک دالر رشوه به همکاری امنیت ملی و پولیس گرفتار شده اند و هویت شان را افشا کرده نمی توانم و به زودی دوسیه شان به دادگاه فرستاده خواهد شد".                                                                    

خبرهای مرتبط: 

1.  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20255-ago-warns-of-legal-action-against-kabul-bank-defaulters

2.  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20158-director-and-deputy-of-kabul-bank-clearance-department-arrested

3.  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/16588-ghani-orders-reinvestigation-into-kabul-bank-case

4.  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17362-president-ghani-welcomes-supreme-court-ruling-on-kabul-bank

5.  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18844-ghani-meets-with-investigators-of-kabul-bank-case

6.  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17217-ghanis-decree-on-kabul-bank-symbolic-critics