NA
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
1843
مدت زمان لازم برای دستیابی
اصلاحات اساسی و بنیادی در نظام قضایی
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
شنبه, ۲۴ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
در سال ۲۰۱۳ میلادی سازمان شاخص مشاهدۀ نهاد شفافیت بین المللی از نظام قضایی افغانستان به عنوان یکی از فاسد ترین نظام های قضایی در جهان یاد نمودند. پس از آن، کارهای اندکی توسط حکومت در این راستا صورت گرفته است. در عین حال، یک سروی توسط گالوپ دریافت نمود که۶۹ درصد افغان ها گفته اند که آن ها بالای نظام قضایی کشور اعتماد ندارند. رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی خود وعده داده بود تا در نظام قضایی کشور اصلاحات به میان بیاورد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. پالیسی ها و پروسیجرها برای اصلاحات در نظام قضایی شناسایی شده و انکشاف داده شده اند
  • ۲. روند اصلاحات در نظام قضایی نمایشی می باشد

جزئیات وضعیت:

مهلت یک ماهه ای که رئیس جمهور غنی در جریان اولین سخنرانی خود به دادگاه عالی تعیین نموده بود تا اصلاحات را به میان آورده و از فساد اداری دست بکشد، به اتمام رسید. و بر اساس گفتۀ رئیس جدید دادگاه عالی عبدل رشید راشد، روند تغییر در نظام قضایی افغانستان به خوبی به پیش می رود. هرچند، هیچ برنامۀ رسمی توسط حکومت وحدت ملی در این راستا تا هنوز مشخص نشده است.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

گزارش های مرتبط:

  1. ادعای دادگاه عالی مبنی بر پیشرفت در راستای اصلاحات پس از مهلت رئیس جمهور: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/16930-supreme-court-claims-headway-made-as-ghanis-deadline-for-reform-passes
  2. مسعود: نیاز برای به میان آوردن اصلاحات گسترده در های حقوقی و قضایی: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/16601--need-for-extensive-reforms-in-legal-a-judicial-institutions-massoud
  3. گفته های رئیس دادگاه عالی در مورد اصلاحات در این نهاد:  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17772-chief-justice-trumpets-reform-in-supreme-court

بررسی ها نشان می دهد که 25 درصد افغان ها بالای نهادها قضایی باور ندارند:  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/16850-survey-says-25-percent-of-afghans-dont-trust-the-courts