اعمار بند آب مچلغو در پکتیا
توسعهی اقتصاد اجتماعی
دوشنبه, ۰۲ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۰۲ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
منبع: TOLOnews 18 November 2014 TAWDE KHABARE - http://www.tolonews.com