افزایش چشمگیر حضور بانوان و جوانان در نهادهای دولتی در حکومت وحدت ملی
حقوق بشر
جمعه, ۰۵ سنبله ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی جمعه, ۰۵ سنبله ۱۳۹۵
نوشته شده توسط تمیم حمید
رئیس جمهور اشرف غنی (سمت راست) و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ افغانستان (سمت چپ)

گفته می شود که حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجرائیه عبدالله عبدالله گماشتن بانوان و جوانان را، همچون اعضای بلندپایه در نهادهای دولتی در صدر برنامه های حکومت قرار داده اند.

با این حال، شماری از همین مقام های جوان، بر نیاز به توجه بیشتر حکومت به بانوان تأکید می ورزند.

از میان نهادهایی که در نزدیک به دوسال اخیر، گماشتن بانوان و جوانان را در مقام های کلیدی، بیشتر گواه بوده اند، یکی هم شهرداری کابل است.

سحر همدرد یکی از بانوانی است که سه ماه قبل به حیث رییس پالیسی و انسجام شهرداری کابل گماشته شد.

کاری که به گفته خودش، پرداختن به آن دشوار است و نیاز به تلاش هرچه بیشتر دارد.

سحر همدرد، رییس پالیسی و انسجام شهرداری کابل گفته است:"توقع ما این است که برای بانوان فرصت های تحصیلی، چه در داخل و چه در خارج، مهیا شود تا آنان بتوانند در پست های کلیدی و تصمیم گیرنده گماشته شوند."

در بخش دیگری از این نهاد، این کارمندان روزانه به شکایت ها و مشکلات شهری کابلیان رسیده گی می کنند.

جالب است که اداره این بخش را، نیز بانوی جوانی به دوش دارد که یک و نیم ماه پیش به این مقام گماشته شده است.

برشنا اوریا، رییس بخش روابط عامه شهرداری کابل گفته است:"بخش آگاهی عامه است که شامل سه بخش می شود و یکی از آن، ثبت شکایات مردم است از طریق شماره 155 که مردم با ما به تماس می شوند و مشکلات شان را می گویند."

حضور بانوان و جوانان، در مقام های کلیدی نهادهای دولتی، از دستاوردهای حکومت وحدت ملی شمرده می شود.

کابل می تواند که با ارایه چنین برنامه هایی، در نشست بروکسل، کمک‌ های غیرنظامی جامعه جهانی را به افغانستان، درچهارسال آینده، به دست آورد.