انتقادها از تعیین اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۰۸ قوس ۱۳۹۵
نوشته شده توسط کریم امینی
Caption of the photo here | Credited to photographer

نهادهای نظارت‌گرِ انتخابات و برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان، تعیین تمامی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به‌حیث مشاوران رییس‌جمهور، باج‌دهی رییس‌جمهور به این کمیسیون‌ها می‌دانند.

رییس‌جمهور در فرمانی، تمامی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را با حفظ تمامی حقوق و امتیازات‌شان به‌حیث مشاوران رییس‌جمهور تعیین کرده‌است.

صالح‌محمد سلجوقی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «کمیشنران باید نخست می‌رفتند براأت خود را از نهادهای عدلی و قضایی تکمیل می‌کردند و به باور آن براأت به هر پستی که مقامات صالحه لازم می‌دیدند آنان را منصوب می‌نمودند.»

عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نماینده گان از ولایت غزنی گفت: «اگر به اتهام های بر کمیشنران پیشین وجود دارند رسیده گی نشود هم این موجود مبهم می ماند و هم در افکار عمومی یک نوع بی باوری نسبت به صداقت و اراده حکومت برای مقابله با متخلفان بجود می آید.»

فضل احمد معنوی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «هر گونه اتهام که به کمیسیون انتخابات وارد باشد متوجه خود این حکومت نیز است به ویژه به ریاست جمهوری که با یک سرو صدای ناشی از تقلب در انتخابات بجود آمده است، بنا این حکومت این کار را هیچ وقتی نخواهد کرد.»

رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماینده‎گان اظهار داشت: «در افغانستان همه جا دکان معامله است و همه دموکراسی و قوم و ملت و مردم و حقوق بشر را می فروشند.»

نهاد های نظارت کننده انتخابات نیز ازگزینش اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به حیث مشاوران رییس جمهور سخت خشمگین استند.

محمد نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان گفت: «باج داده میشود به کمیشنران قبلی و با باج دادن به آنان که به حیث مشاوران رییس جمهور تعیین شده اند اینان به تقلب کمک می کنند.»

ریاست جمهوری در این باره چیزی نمی گوید، اما ریاست اجراییه به این همه انتقاد ها این گونه پاسخ میدهد.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفت: «این که کی و در کدام مرحله با کی خیانت کرده بود این بحثی است که هنوز هم باقی است اما در کل تعهد این بود که نظام انتخاباتی باید اصلاح شود و تعهد این بود که با مفسدان به انتخابات نرویم این کار شد.»

قرار است به زودی اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی رسمن به کار شان آغاز نمایند و به این ترتیب راه برای آوردن اصلاحات دیگر و برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی باز خواهد شد.