اسد
۰۴
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
301
مدت زمان لازم برای دستیابی
انکشاف و ترقی انتخابات شهرداری ها
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
در قانون اساسی افغانستان پُست های شهرداری ها در مادۀ ۱۴۱ درج شده اند: "برای ادارۀ امور شهرِی، شاروالی تشکیل می شود. شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند. امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم می گردند." شهرداری ها تحت قانون گزاری های سال ۲۰۰۰ میلادی کار می کنند که پُست های شهرداری ها را به جای انتخاب مقرر می کنند. غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی وعده داد که انتخابات شهرداری ها را انکشاف دهد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. تاریخ انتخابات شهرداری ها و پالیسی های انتخابات تاسیس شدند
  • ۲. انتخابات شهرداری ها برگزار شدند
  • ۳. پُست های شهرداری های انتخاب شدند

جزئیات وضعیت: هیچ راپور رسمی در راستای پیشرفت در این بخش ثبت نشده است.