سنبله
۱۷
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
345
مدت زمان لازم برای دستیابی
انکشاف و سروی دقیق اشخاص دارای معلولیت در افغانستان
غیرفعال
حقوق بشر
سه شنبه, ۱۷ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی چهارشنبه, ۲۹ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
بر اساس سروی سازمان نقص های بین المللی یا هندیکپ انترنشنل، در افغانستان یک عضو هر پنج فامیل دارای معلولیت می باشد. رئیس جمهور غنی در بیانیۀ خود وعده داد تا یک سروی دقیق و با جزئیات را در مورد افراد دارای معلولیت در کشور به راه اندازد که شامل سه بخش خواهد بود:

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • الف. نوع معلولیت
  • ب. ظرفیت های فرد دارای معلولیت
  • ج. نظر افراد دارای معلولیت در مورد این که از ظرفیت های آن ها چگونه استفاده شود

 

هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است