سنبله
۱۷
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
345
مدت زمان لازم برای دستیابی
اهدای جایزۀ ویژه برای خبرنگارانی که بتوانند موارد فساد اداری را در کشور پیدا و از آن پرده بردارند.
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
سه شنبه, ۱۷ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی چهارشنبه, ۲۹ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
پس زمینه ی تعهدات


شاخص های اندازه گیری پیشرفت

جزئیات قطعنامه هنوز در دسترس نمی باشد