سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1820روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
ایجاد مقیاس واحد برای معاش تمام کارمندان حکومتی
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
تمام کارمندان حکومت معاش های معیاری را به دست میاورند، اما کسانی که در آزمایش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی موفق می شوند، معاشات "سوپر سکیل" به دست میاورند. رئیس جمهور غنی وعده داد تا معاشات سوپر سکیل را از بین برده و معاشات را برای تمام کارمندان معیاری سازد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. پالیسی ها و پروسیجرها برای معیاری سازی معاش کارمندان حکومت
  • ۲. ساختار معاشات سوپر سکیل از بین رفت
  • ۳. معاشات حکومت معیاری ساخته شد

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت این وعده به ثبت نرسیده است