سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی همراه با انتخابات شورای ملی
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
از زمان تاسیس حکومت پس از انتخابات سال ۲۰۰۴ میلادی، هیچ انتخابات شورای ولایتی برگزار نشده است. بر اساس قانون اساسی کشور، هردو انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باید در یک زمان برگزار شود. بربنیاد توافق سیاسی اخیر، حکومت وحدت ملی باید لویه جرگه را دعوت نماید تا در قانون اساسی کشور تعدیل به میان آورده و پُست ریاست اجرایی را تائید کند. برای برگزاری لویه جرگۀ مشروع، اعضای شورای ولایتی انتخاب شده باید یک سوم حصۀ لویه جرگه را تشکیل دهد. هردو رئیس جمهورغنی و رئیس اجرایی عبدالله متعهد اند تا انتخابات شوراهای ولایتی را که بخشی از توافقات سیاسی حکومت وحدت ملی است، برگزار نمایند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. شورای ولایتی، تاریخ و پالیسی ها و پروسیجر ها تاسیس شدند
  • ۲. انتخابات شوراهای ولایتی با انتخابات پارلمانی برگزار شد
  • ۳. اعضای شوراهای ولایتی انتخاب شدند

جزئیات وضعیت: هیچ گزارشی در مورد پیشرفت در راستای این وعده و تعهد ثبت نشده است.