NA
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
1844
مدت زمان لازم برای دستیابی
تأسیس اکادمی خدمات ملکی متخصص
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
شنبه, ۲۴ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
در جریان کمپاین های انتخاباتی، رئیس جمهور غنی وعده داد تا یک اکادمی خدمات ملکی را به هدف شامل ساختن اشتراک مردم در حکومت تأسیس نماید: "اشتراک ملی و شامل ساختن تمام بخش ها و مجموعه های نفوس در ساختار تخنیکی، اداری و اجرایی حکومت یکی از اساسات مفید حکومت ماست. اما اشتراک ملی به این معنی نیست که معیارها را پایین بیاوریم. برای ایجاد شرایط برای شهروندان تا در وعده های ما اشتراک کنند و سهم بگیرند تا بتوانیم یک اکادمی و ادارۀ متخصص را ایجاد کنیم تا یک زمینۀ بنیادی برای کسانی که از بخش های مختلف افغانستان میایند، ایجاد شود. و برای آن ها راه رقابت از طریق آزمایش عمومی آماده شده است." (تغییر و دوام: یک بیانیه)

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. تأسیس پالیسی ها، پروسیجرها و بودجه برای اکادمی خدمات ملکی
  • ۲. اکادمی خدمات ملکی تأسیس شد
  • ۳. اشتراک افغان ها از سراسر کشور در این اکادممی خدمات ملکی

جزئیات وضعیت:

هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است