سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
تأسیس دوبارۀ پُست معاون اقتصادی وزارت امور خارجه
غیرفعال
سیاست خارجی
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
لطفاً معلومات را در مورد پیشینه اضافه نمایید.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱.شرایط مرجع برای پُست معاون اقتصادی وزارت امور خارجه توسعه یافته است.
  • ۳. نامزدان برای پُست معاون اقتصادی وزارت امور خارجه مرور شده اند.
  • ۳. استخدام معاون اقتصادی وزارت امور خارجه.

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در راستای پیشرفت این تعهد ثبت نشده است.