سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1851روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
تأسیس وزات امور جوانان
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
براساس تخمین ها، ۶۰ درصد نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می دهند، هرچند جوانان افغان از پروسۀ سیاسی و تصمیم گیری کشور به حاشیه رانده شده اند. تیم کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور غنی وعده نمود تا تمام جوانان کشور را در پروسه های سیاسی، تصمیم گیری و انکشافی از طریق وزرت مستقل برای امور جوانان شامل سازد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. قانون گزاری و بودجه برای انکشاف یک وزارت مستقل امور جوانان تایید شد
  • ۲. وزرات امور جوانان تأسیس شد
  • ۳. وزارت امور جوانان به صورت فعال بالای پروژه های جوانان کار می کند

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در این پروسه تا هنوز ثبت نشده است.