سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1820روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
تأسیس پُست ریاست اجرایی توسط فرمان ریاست جمهوری
حاصل شده
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی و ماده دوم بیانیۀ مشترک و ضمیمۀ آن، تا زمان تعدیل قانون اساسی، پُست رئیس اجرایی توسط فرمان ریاست جمهوری ایجاد می شود.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. پُست ریاست اجرایی توسط فرمان ریاست جمهوری ایجاد شد
  • ۲. پست ریاست اجرایی در چوکات کاری حکومت افغانستان فعال می باشد

 

جزئیات وضعیت:

سپتمبر سال ۲۰۱۴ میلادی: رئیس اجرایی به طور رسمی از طریق فرمان ریاست جمهوری در جریان نشست آغازین به تاریخ ۲۴ سپتمبر معرفی شد.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

گزارش های مرتبط

رئیس جمهور و رئیس اجرایی آماده اند تا در حکومت داری همکاران باشند: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/16562-president-ceo-poised-to-be-partners-in-governance