سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1851روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
تأسیس یک شورای نظامی جدید تحت ریاست رئیس جمهور برای ایجاد هماهنگی میان نهاد های امنیتی و نظارت بر انکشاف های روزانه در راستای امنیت کشور
غیرفعال
صلح و امنیت
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
در یک تلاش برای پیشرفت امنیت در کشور و ایجاد هماهنگی میان نهاد های امنیتی، رئیس جمهور غنی وعده داد تا یک شورای نظامی جدید را تحت رهبری خود تاسیس کند تا بر انکشاف های امنیت و هماهنگی میان نهاد های امنیتی نظارت داشته باشد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ انکشاف شورای نظامی از نظر مرجع
  • ۲ تاسیس شورای نظامی تحت ریاست رئیس جمهور
  • ۳ نظارت و هماهنگ سازی فعال وضعیت امنیتی افغانستان توسط شورای نظامی

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.