NA
تاریخ دستیابی
1851روز در قدرت
1851
مدت زمان لازم برای دستیابی
تأسیس یک کمیته در دفتر رئیس جمهور برای نظارت از تعهدات و وعده های رئیس جمهور
غیرفعال
حکومتداری و حاکمیت قانون
شنبه, ۲۴ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی چهارشنبه, ۲۹ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رئیس جمهور در جریان بیانیۀ خود وعده نمود تا یک کمیسیونی را در دفتر رئیس جمهور تأسیس نموده تا وعده های حکومت را بررسی و نظارت نماید: "در میان تمام کمیته ها که دفتر رئیس جمهور را تشکیل می دهند، یک کمیتۀ ویژه تأسیس خواهد شد تا از کارکرد های حکومت نظارت نموده و حقوق شهروندان را تامین نماید. این کمیته حقوق و وظایف حکومت را طرح و نظارت خواهد نمود تا باشد برنامه ها و وعده های حکومت را به گونۀ درت به پیش ببریم. برعلاوۀ آن، این کمیته موظف خواهد شد تا تمام وعده های رئیس جمهور را که در جریان بیانیه ها و نشست های خود انجام می دهد، یادداشت نموده و آن را شامل برنامه های حکومت سازد. زمانی که این دو کمیته کار های خود را انجام دادند، خطر فراموش نمودن وعده های حکومت در قبال مردم کم خواهد شد. (تغییر و ادامه: یک بیانیه)"

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. کمیتۀ نظارت بر اجرای تعهدات حکومت تأسیس شد
  • ۲. این کمیته فعالانه از اجرای تعهدات حکومت نظارت می کند
  • ۳. این کمیته گزارش های رسیده گی به تعهدات حکومت را در اختیار عام قرار داد

جزئیات وضعیت: هیچ گزارشی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.