تاسیس حد اقل یک شفاخانه معیاری و یژه برای افغان ها
توسعهی اقتصاد اجتماعی
چهارشنبه, ۰۴ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی چهارشنبه, ۰۴ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
منبع: طلوع نیوز کنکاش ۰۹ جوزا ۱۳۹۴ - http://www.tolonews.com