سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
تاسیس حد اقل یک شفاخانه معیاری و یژه برای افغان ها تا بتوانند به جای رفتن به خارج از کشور در داخل کشور تداوی شوند
غیرفعال
توسعهی اقتصاد اجتماعی
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
جنگ های چند دهه در افغانستان باعث کمبود شدید شفاخانه های مجهز، دکتران متخصص و نرس ها شده است. با وجود پیشرفت های بنیادی در سیستم صحی افغانستان، بسیاری از افغان ها به خارج از کشور برای تداوی می روند و در آن جا پول هنگفت راه به مصرف می رسانند. رئیس جمهور غنی وعده داد تا حد اقل یک شفاخانه ویژه و معیاری را در افغانستان اعمار نماید تا از رفتن افغان ها را به خارج برای تداوی به کشورهای همسایه جلوگیری کند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ انکشاف پالیسی ها و همکاری ها برای تاسیس یک شفاخانه ویژه و معیاری در افعانستان
  • ۲ این شفاخانه تاسیس و مجهز گردید تا خدمات مورد نیاز را به افغان ها ارایه کند
  • ۳ دسترسی افغان ها به خدمات این شفاخانه در داخل کشور به جای سفر به خارج برای تداوی

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

گزارش های مرتبط

  1. رولا غنی در تلاش پیشرفت خدمات صحی برای زنان: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17498-rula-ghani-looks-to-improve-womens-public-health-services
  2. اجرای جراحی مغز برای اولین بار در هرات: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/14365-herat-hospital-hosts-first-successful-brain-surgery