سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
تاسیس سیستم صدور گواهینامه برای حمایت از آثار باستانی
غیرفعال
توسعهی اقتصاد اجتماعی
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط تاسیس،سیستم ،صدور گواهینامه ، آثار باستانی
پس زمینه ی تعهدات
بسیاری از آثار باستانی افغانستان به اثر غفلت ها، خشونت و تجارت غیرقانونی بالای آن ها در معرض خطر قرار دارند. برای تامین حفاظت و حایت از این آثار، رئیس جمهور غنی وعده داد تا سیستم صدور گواهینامه را تاسیس نموده و پروژه ها را ایجاد کند تا این مراکز را به ساحات سیاحتی تبدیل کند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ تاسیس سیستم صدور گواهینامه برای حمایت از آثار تاریخی
  • ۲ صدور گواهی نامه به آثار باستانی
  • ۳ انکشاف مراکز برای نمایش و نگهداری آثار باستانی دارای گواهینامه

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.