NA
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
1843
مدت زمان لازم برای دستیابی
تاسیس صندوق ویژه برای پیشرفت ظرفیت زنان و نسل جوان
غیرفعال
حقوق بشر
شنبه, ۲۴ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رئیس جمهور غنی در یک بیانیۀ خود پیش از انتخابات وعده داد تا وضعیت زنان و جوانان را از طریق ایجاد صندوق ویژه انکشاف و پیشرفت خواهد داد: "برای ارایۀ فرصت های کاری برای شهروندان، یک صندوق ویژه را ایجاد خواهیم نمود تا برای پیشرفت ظرفیت های زنان و جوانان به کار گرفته شود. این صندوق پروژه های نو آوری زنان و جوانان را حمایت خواهد کرد و همچنان سرمایه گزاری های کوچک را نیز تشویق خواهد نمود." (تغییر و ادامه: یک بیانیه)

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. تخصیص بودجه و پلان برای تاسیس این صندوق
  • ۲. تاسیس صندوق
  • ۳. استفادۀ فعال از صندوق برای حمایت مالی پروژه های زنان و جوانان

هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در این راستا ثبت نشده است