اسد
۲۲
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
319
مدت زمان لازم برای دستیابی
تاسیس صندوق ویژۀ کمکی برای افراد دارای معلولیت
غیرفعال
حقوق بشر
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
در یکی از بیانیه های خود پیش از انتخابات، رئیس جمهور غنی وعده نمودند تا یک صندوق کمکی ویژه را برای افراد دارای معلولیت ایجاد کنند تا کمک های جهانی را به سوی جامعۀ افراد دارای معلولیت جلب نماید.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. تاسیس صندوق کمکی ویژه برای افراد دارای معلولیت
  • ۲. همکاری کمک های جهانی برای صندوق ویژۀ افراد دارای معلولیت
  • ۳. استفادۀ این صندوق باری انکشاف زندگی جامعۀ دارای معلولیت در افغانستان

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در این راستا ثبت نشده است.