سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
تاسیس کمیسیونی برای حل منازعات کوچی ها و باشنده گان قریه
غیرفعال
صلح و امنیت
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رئیس جمهور در بیانیۀ خود پیش از انتخابات وعده سپرد تا کمیسیونی را برای حل منازعات بین کوچی ها و باشنده گان قریه تاسیس خواهد نمود: "حل منازعات بین کوچی ها و باشنده گان قریه جات در سراسر کشور، به شمول هزاره جات، یکی از مسایلی است که باعث جدال ها می شود و این یکی از وظایف مهم حکومت است و وعده می دهد تا برای حل آن برنامه طرح ریزی نماید. یک کمیسیون با صلاحیت متشکل از شخصیت های بی طرف و قابل اعتبار که در این منازعات شامل نباشند تشکیل خواهد شد و تحت ادارۀ دفتر ریاست جمهوری کار خواهد کرد تا باشد یک برنامۀ همه شمول را در این راستا طرح نماید (در جریان سه یا چهار سال اول ریاست جمهوری). این کار برای حل منازعات و تامین بودوباش کوچی ها و پیشرفت زنده گی آن ها و حمایت از ملکیت های قانونی در سراسر کشور از جمله هزاره جات و دسترسی کوچی ها به خدمات اجتماعی، مخصوصاً تعلیم و تربیه و صحت، انجام خواهد شد. یک کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر و یک نمایندۀ با صلاحیت از دادگاه عالی همچنان شامل این کمیسیون خواهد بود." (تغییر و ادامه: یک بیانیه)

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱‍. انکشاف پالیسی ها و پروسیجرها برای تاسیس این کمیسیون
  • ۲. کمیسیون تاسیس شد
  • ۳. فعالیت کمیسیون جهت حل منازعات میان کوچی ها و باشنده گان قریه جات

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.