سنبله
۱۷
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
345
مدت زمان لازم برای دستیابی
تاسیس یک دانشگاه برای دختران به سطح جهانی
حاصل شده
حقوق بشر
سه شنبه, ۱۷ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۴ جوزا ۱۳۹۵
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
اشتراک و انکشاف حقوق زنان در بخش های سیاسی، صحت، تعلیم و تربیه و اقتصادی یکی از وعده های مهم رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین انتخاباتی وی بود. در میان این وعده ها، رئیس جمهور غنی تعهد نمود که یک دانشگاه ویژه برای دختران که به سطح جهان باشد ایجاد خواهد نمود.: "برای پیشرفت ظرفیت زنان از طریق هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی، و با استفاده از منابع و فرصت های حکومت، حد اقل یک دانشگاه خاص برای دختران تاسیس خواهیم نمود که با مهیار های تحصیلی جهان برابر خواهد بود. بر بنیاد موضوعات خاص در افغانستان، ایجاد این دانشگاه تفاوت تحصیل زن و مرد را از میان خواهد برداشت و برای زنان فرصت جدیدی برای تحصیل خواهد بود و از نظر ارزش های فرهنگی، فامیل ها مطمئن خواهند بود تا دختران شان را در فضای محفوظ و قابل اعتماد تحصیلی اجازۀ رفتن بدهند." (تغییر و ادامه: یک بیانیه (نسخۀ انگلیسی) صفحه 95)

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • 1. انکشاف برنامه ها و بودجه برای تاسیس این دانشگاه
  • 2. انکشاف برنامه های در حال اجرا در بخش خریداری، ساختاری و نصاب درسی برای این دانشگاه
  • 3. اعمار این دانشگاه بر اساس معیار های بین المللی و اشتراک شاگردان زن در آن

​رئیس جمهور که امروز در مراسم روز جهانی همبستگی زنان سخن می‌گفت اظهارداشت که به تعهداتش در برابر زنان پایبند است و به آن عمل خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد که انحصار رهبری باید در افغانستان شکسته شود و به وزارت خارجه دستور داده‌ام تا کسانی را که بربنیاد روابط و شناخت‌های شخصی گماشته شده‌اند برکنار شود.

 

توسط طلوع نیوز

1. Ghani Promises Advancement for Women of Afghanistan: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18486-ghani-promises-advancement-for-women-of-afghanistan