NA
تاریخ دستیابی
1820روز در قدرت
1820
مدت زمان لازم برای دستیابی
تامین حقوق وراثت زنان در چوکات قانونی
غیرفعال
حقوق بشر
شنبه, ۲۴ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
اشتراک و انکشاف حقوق زنان در بخش های سیاسی، صحت، تعلیم و تربیه و اقتصادی یکی از وعده های مهم رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین انتخاباتی وی بود. به عنوان بخشی از این وعده ها، رئیس جمهور غنی وعده داد تا حقوق وراثت زنان را در چوکات قانونی تامین نماید: ”تامین مشروعیت و حقوق مدنی زنان در یک چوکات قانونی، ستون پنجم می باشد که برای زنان دارای اهمیت زیاد است. یکی از حقوق بسیار مهم زنان حق وراثت آن هاست که و دادن این حق برای آن ها می باشد." (تغییر و ادامه: یک بیانیه)

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. اریۀ پالیسی ها و پروسیجر برای ضمانت وراثت زنان
  • ۲. زنان افغان توانایی خود را بر اساس یک چوکات قانونی گزارش می دهند
  • ۳. ارایۀ یک روند برای حقوق زنان در بخش وراثت توسط نظام قضایی افغانستان

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است