NA
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
1844
مدت زمان لازم برای دستیابی
ترمیم بند کجکی در هلمند
در حال پیشرفت
توسعهی اقتصاد اجتماعی
پنجشنبه, ۲۲ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
بند کجکی یکی از دو بند های آبی در ولایت هلمند در جنوب کشور می باشد. این بند به عنوان تولید کننده برق، ذخیره گاه آبیاری و به اندازۀ کم کنترول کننده سیلاب ها می تواند نقش ایفا کند. این پروژه یک دهه پیش با سرمایه گزاری ۱۵۰ ملیون دالر یک دهه پیش آغاز شد. تولید این پروژه ۱۵۰ میگاوات برق برای کندهار و هلمند تخمین شده بود اما هنوز نتوانسته است ۳۰ میگاوات برق را تولید کند. نا امنی و مسایل تخنیکی از جمله موانع عمده در راستای ترمیم این بند بوده اند تا به تولید اعظمی آن برسد. رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی خود وعده داد تا این بند را بازسازی و ترمیم کند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ انکشاف پلان ها و بودجه برای ترمیم بند کجکی
  • ۲ از سرگیری کار ترمیم بند کجکی
  • ۳ بند کجکی ترمیم شد و به ظرفیت اعظمی آن فعالیت می کند

جزئیات وضعیت:

جون سال ۲۰۱۵میلادی: د افغانستان برشنا شرکت در حال حاضر بالای تصب دومین توربین بند کجکی کار کند. هرچند مقام ها هشدار داده اند که تهدید های دوامدار امنیتی در این منطقه می تواند پیشرف کار این بند را مانع شود.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

اپریل سال ۲۰۱۵ میلادی: مقام های شورای ولایتی در ولایت جنوبی هلمند به روز پنجشنبه بیان داشتند که غفلت دوامدار حکومت محلی می تواند کار اعمار و بازسازی بند کجکی را به تاخیر مواجه کند. تاخیر در کار این پروژه تمویل کننده گان این پروژه را مجبور خواهد ساخت تا از حمایت آن دست بردارند.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

جنوری سال ۲۰۱۵ میلادی: در مورد کمبود شدید برق در این ولایت جنوبی،  اعضای شورای ولایتی هلمند از حکومت وحدت ملی خواستند تا کار پروژۀ بند کجکی را آغاز کند.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

گزارش های مرتبط

  1. شرکت برشنا در حال نصب توربین دوم بند کجکی:  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20184-breshna-installing-second-kajaki-dam-turbine-despite-threats
  2. خواست مقامات هلمند از حکومت وحدت ملی برای توجه به بند کجکی:  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17833-helmand-officials-want-nug-attention-on-kajaki-dam
  3. متهم شدن حکومت مرکزی توسط مقامات هلمند برای تاخیر در کار بالای بند کجکی: Delay:http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18986-helmand-province-blames-kabul-for-kajaki-dam-delay