تعهد ترکمنستان برای تمدید راه‌آهن بندر آقینه تا اندخوی و کندز
توسعهی اقتصاد اجتماعی
سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۷ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
تعهد ترکمنستان برای تمدید راه‌آهن | طلوع نیوز

ترکمنستان در سفر رئیس جمهور غنی به این کشور تعهد کرد که ساخت راه‌آهنی را که از بندر آقینه آغاز کرده بود تا اندخوی و کندز تمدید خواهد کرد.

رئیس جمهور غنی دیدارش را با قربان قلی بردی محمد اوف همتای ترکمنی‌اش پردستاورد عنوان کرد و افزود که ترکمنستان آماده‌گی نشان داده است که راه آهنی را که از بندر آقینه آغاز شده بود و به ساخت آن وعده کرده بود تا اندخوی و کندز تمدید نماید.

راه‌آهن بندر آقینه که پیش از این؛ ترکمنستان در خاک خود مطالعات فنی و اقتصادی مربوط به آن را آغاز کرده بود اکنون این راه آهن از آقینه، اندخوی ، شبرغان ، مزار شریف، کندز و شیرخان بندر خواهد گذشت.

مطالعات فنی و اقتصادی این راه‌آهن ۹۰درصد تکمیل شده است و هزینهی ساخت آن ۲۰۰میلیون دالر تخمین زده میشود تا در درازمدت این راه به تاجیکستان و چین برسد.

رئیس جمهور در این باره اظهارداشت: "با ترکمنستان براین تأکید کردیم که برق ۵۰۰ولته و خط آهن این دو سیستم را با هم وصل کنند به همین ترتیب از آقینه تا اندخوی خط آهن ادامه خواهد یافت، ترتیبات بعدی مطالعات خط‌ آهن را گرفتیم که این خط آهن به مزار و کندز برسد و به تاجکستان وصل شود و اگر بتوانیم این را به چین نیز وصل کنیم ."

رئیس جمهور همچنین در دیدار با دانشجویان افغان در ولایت مرو این کشور آنان را رهبران و مدیران آینده‌ی کشور خطاب کرد و افزود پس از این منابع طبیعی افغانستان از سوی جوانان رهبری خواهد شد.

آقای غنی می‌افزاید: "در گذشته نه تنها فارغ تحصیل‌های پوهنتون‌های ما در ترکمنستان بلکه در امریکا و دیگر کشورها هم مشکل داشتند چرا که کمیسیون اصلاحات اداری طرز فکرش احمق پولی است، افرادی را که زیادتر از یک سال بورس دادند از بست کشیدند این سیستم مورد قبول من نیست ."

رئیس جمهور غنی به دانشجویان افغان در ترکمنستان تعهد کرد که برای آنان زمینه‌ی کار را فراهم خواهد ساخت، رئیس جمهور غنی افزود که تشکیل وزارت امور خارجه را کم خواهد ساخت و شمار سفارت‌ها را کاهش خواهد داد و زمینه‌ی آموزش جوانان را در بیرون از کشور بیشتر خواهد ساخت.

غنی در ادامه اظهارداشت: "تعداد افراد وزارت خارجه را کم می‌کنیم بورس شما را زیاد می‌سازیم هر قنسولگری و سفارت بررسی می‌شود من هدایت دادم سفارت‌ها کم می‌شود و بورس شما زیاد می‌شود ."

رئیس جمهور با همراهانش روز پنجشنبه به کشور بازگشت. بسیاری این سفر را با اهمیت می‌دانند زیرا با این همه عملی شدن پروژه‌های بزرگ اقتصادی میان افغانستان وترکمنستان که در سفر رئیس جمهور غنی روی آن توافق شده است، ترکمنستان را به بزرگترین شریک بازرگانی افغانستان مبدل خواهد ساخت.

آگاهان اقتصادی می‌گویند با توجه به پروژه‌های بزرگ انتقال گاز، راه لاجورد، ایجاد شبکه‌ی خط آهن و ایجاد یک ترمینال انتقال انرژی در مرز دو کشور که میان رئیسان جمهور افغانستان و ترکمنستان توافق شده است، ترکمنستان حرف نخست را در مشارکت اقتصادی و بازرگانی افغانستان خواهد زد.