اسد
۲۱
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
318
مدت زمان لازم برای دستیابی
تغییر دانشگاه های دولتی به نهاد های تحصیلی شخصی حکومتی برای دریافت عاید
غیرفعال
توسعهی اقتصاد اجتماعی
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
تغییر دانشگاه های دولتی برای دریافت عایدات به نهاد های تحصیلی شخصی حکومتی نه تنها بالای پایداری آن ها تاثیر دارد بل می تواند این دانشگاه ها را به هم یکجا سازد. این کار به صورت مستقیم بالای کیفیت تحصیلات عالی تاثیر خواهد داشت و دانشگاه ها را از نهادهای اکادمیک عنعنه یی به بازار محور تبدیل خواهد کرد. رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی وعده داد تا دانشگاه ها دولتی را به تصدی های حکومتی تبدیل خواهد نمود تا پایداری مالی آن ها را تامین نماید و آن ها را از نهاد های مصرفی به نهاد های تولیدی تبدیل شوند.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱ انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پروسیجر ها برای تبدیل دانشگاه های حکومتی به نهاد های تحصیلی حکومتی شخصی
  • ۲ دانشگاه های حکومتی می توانند به نهاد ها تحصیلی حکومتی شخصی تبدیل شده تا عاید به دست آرند

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.