تفاهمنامۀ انکشاف بند کجکی میان افغانستان و یک شرکت تُرکی امضأ شد
توسعهی اقتصاد اجتماعی
دوشنبه, ۲۴ جوزا ۱۳۹۵
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۴ جوزا ۱۳۹۵
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
Caption of the photo here | Credited to photographer

وزارت انرژی و آب و یک شرکت تُرکی به روز سه شنبه تفاهمنامۀ انکشاف بند کجکی را امضأ کردند.

این بند در حال حاضر ۳۳ میگاوات برق تولید می‌کند، اما پس از آن که انکشاف آن تکمیل شود تا ۱۵۰ میگاوات برق تولید خواهد کرد.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب گفت که این بند نسبت به بند سلما ظرفیت تولید دوچند برق را دارد.

بند کجکی بالای دریای هلمند است در پهلوی برق آب برای آبیاری نیز تهیه می‌کند.

آقای عثمانی گفت که ظرفیت ذخیرۀ آب این بند تا یک میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که چند روز پیش رئیس جمهور غنی بند سلما را که از سوی هند ساخته شده است افتتاح کرد.