سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
تهیۀ امکانات مسکن برای تمام کارمندان ملکی
در حال پیشرفت
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
یکی از چالش های عمدۀ کارمندان ملکی کشور کمبود مسکن مورد نیاز می باشد. در جریان مناظرۀ کاندیدان ریاست جمهوری بالای اقتصاد و انکشاف اجتماعی به تاریخ اول اپریل سال ۲۰۱۴ میلادی، رئیس جمهور غنی وعده داد تا برای تمام کارمندان حکومت مسکن تهیه نماید.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. بودجه و پالیسی های مسکن برای کارمندان ملکی توسعه یافت
  • ۲. تعدادی از واحد های مسکن برای کارمندان ملکی ساخته شد و یا برای آن ها زمین اختصاص داده شد
  • ۳. برای تعدادی از کارمندان ملکی مسکن داده شد

جزئیات وضعیت:

جون سال ۲۰۱۵میلادی: پس از نَه روز اعتراض توسط ومعلمین مکاتب در کابل، وزیر های معارف و انکشاف شهری یک طرح مسکن را برای این استادان آغاز نمودند.

بر اساس گفته های این دو وزیر، ۳۰۰ هکتار زمین در ولسوالی استالف برای این طرح اختصاص داده شده است. این طرح در یک نشستی که هردوی این وزیر ها، نماینده گان مجلس و دیگر مقامات بلند رتبه اشتراک نموده بودند اعلان شد. وزیر معارف گفت که تا به حال، حدود ۸۰۰۰۰ معلم در سراسر کشور از سوی حکومت زمین و یا اپارتمان دریافت نموده اند. وی تاکید نمود که معلمین دیگر در کابل، غزنی، ارزگان و دیگر ولایات زمین دریافت خواهند نمود.

اما یکی از معلینی که زمینش را دریافت نموده است می گوید که وی از این طرح راضی نمی باشد.

اکبر افزود: "زمینی که برای من داده شده است در بالای کوه می باشد. چگونه می توانم در آن جا با معاش ماهانۀ ۸۰۰۰افغانی خانه آباد کنم. هیچ انسانی به جز حیوانات نمی تواند در این جا زندگی کند."

معلمین معترض، هرچند، به روز سه شنبه به حکومت هشدار دادند که به اعتراض شان تا زمانی ادامه خواهند داد که حکومت به خواست آن ها رسیدگی کند. برعلاوۀ آن، این معلمین همچنان می خواهند که معاش شان اضافه شود. در حال حاضر،معلمین بین ۷۰۰۰ تا ۱۳ افغانی معاش ماهانه دریافت می نمایند.

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز سه شنبه گفت: "رئیس جمهور ۸۰۰ملیون افغانی را برای ازدیاد معاش معلیمین تخصیص داده است." بر اساس ارقام، بیش از ۲۰۰ هزار معلم در سراسر افغانستان مصروف تربیۀ شاگردان می باشند.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

جون سال ۲۰۱۵ میلادی: تعداد زیادی از معلمین مکاتب در کابل دست به اعتصاب و مضاهره زدند و از حکومت به خاطر عدم توجه به خواسته های آنان انتقاد نمودند. این معلمین از دولت خواسته اند تا برای آن ها مسکن و زمین توزیع نماید و معاش آن ها را بلند ببرد. درحالی که وزرات معارف گفت که رسیده گی به این خواسته ها نظر به داشتن بودجۀ محدود، مشکل می باشد، اما مقامات گفتند که حکومت وحدت ملی به خواسته های معلمین رسیده گی خواهند کرد.

رئیس جمهور غنی سال گذشته در یک نشستی که برای تجلیل از روز معلم برگزار شده بود گفت که معاش معلمین را ازدیاد بخشیده و به هر کدام آن ها در جریان شش ماه زمین می دهد – چیزی که تا حال اتفاق نیافتاده است.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز