توزیع شناسنامه الکترونی به تمام شهروندان
حکومتداری و حاکمیت قانون
یکشنبه, ۰۱ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی یکشنبه, ۰۱ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
منبع: TOLOnews 6pm News 2 February 2015 - http://www.tolonews.com - http://www.tolonews.com