توزیع شناسنامه الکترونی به تمام شهروندان
حکومتداری و حاکمیت قانون
یکشنبه, ۰۱ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی یکشنبه, ۰۱ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
منبع: TOLOnews 6 pm News 17 August 2015 - http://www.tolonews.com