سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1844روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
توزیع شناسنامه های الکترونیکی برای تمام شهروندان به زودترین فرصت.
در حال پیشرفت
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
توزیع شناسنامه های برقی وعده داده شده بود تا به زود ترین فرصت توسط رئیس جمهور و رئیس اجرایی انجام شود، که شامل توافق نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی بود تا از تقلب گسترده در انتخابات آینده جلوگیری شود. این شناسنامه ها همچنان به حکومت کمک خواهد کرد تا معلومات در مورد تعداد نفوس افغانستان با تهیه نمودن شاخص های مشخص در مورد نفوس کشور تا در بارۀ پالیسی های اقتصادی و اجتماعی خود تصمیم بگیرد.

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. بودجه، پالیسی ها و پروسیجر ها برای شناسنامه های الکترونیکی ایجاد شد
  • ۲. روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز شد
  • ۳. تمام شهروندان به برنامۀ توزیع شناسنامه های الکترونیکی دسترسی دارند

جزئیات وضعیت:

جون سال ۲۰۱۵میلادی: کمک کننده ها یا دونور های بین المللی هشدار دادند که اگر روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی هرچه زود تر آغاز نشود، آن ها حمایت مالی از این روند را قطع خواهند کرد.

رئیس جمهور غنی همراه با وزیران، نماینده گان مختلف این ماموریت و مشاورین مختلف از نهادهای ملی و بین المللی ملاقات نمود و با آن ها در مورد توزیع شناسنامه های الکترونیکی گفتگو نمود. ظاهراً این روند مرحلۀ آزمایشی برای آغاز این کمپاین می باشد.

نماینده گان مجلس نور الحق علومی وزیر داخلۀ کشور را احضار نمودند تا به روز یک شنبه در مورد پرسش های آن ها دربارۀ تاخیرهای حکومت برای توزیع شناسنامه های الکترونیکی جواب دهد. گفته کی شود که این روند کاملاٌ آماده می باشد تا کار خود را آغاز کند.

رئیس اجرایی عبدالله عبدالله از این روند شدیداً اعتراض نموده و گفت که آغاز این روند بسیار با اهمیت می باشد تا کشور را به سوی پیش سوق دهد اما وی گفت که در این مورد سهل انگاری شده است.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

جنوری سال ۲۰۱۵ میلادی: با وجود تمام آمادگی ها برای توزیع شناسنامه های الکترونیکی برای تمام افغان ها، این روند تا هنوز آغاز نشده و هیچ کس از این شناسنامه ها دریاف نکرده است، و همچنان دلیل تاخیر این روند هنوز هم نا معلوم می باشد.

وضعیت به روز شده توسط طلوع‌نیوز

گزارش های مرتبط:

  1. نماینده گان مجلس وزیر امور داخله را در پیوند به تاخیر در توزیع شناسنامه های الکترونیکی احضار نمود: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20140-mps-summon-interior-minister-to-explain-delay-in-digital-ids-distribution
  2. غنی در تلاش آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی:  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20193-ghani-mulls-pilot-phase-to-roll-out-id-cards
  3. هشدار دونر ها مبنی بر قطع کمک ها در صورت تاخیر در روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19936-donors-threaten-to-cut-aid-for-new-ids-program-if-delays-continue
  4. درخواست عبدالله برای سرعت عمل جهت حفظ باور مردم: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20239-abdullah-urges-action-to-safeguard-publics-trust
  5. توزیع شناسنامه های الکترونیکی به تاخیر مواجه شد: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/17988-distribution-of-new-id-cards-faces-delay-of-reasons-unknown
  6. نبود ارادۀ سیاسی روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را به تاخیر مواجه ساخته است: . Lack of political will delay the IDs: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18134-lack-of-political-will-delay-electronic-ids

تعهد علومی مبنی بر تسریع روند ثبت نام شناسنامه های الکترونیکی: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/18055-ulumi-vows-to-accelerate-digital-id-distribution"