حامیان مالی: اگر توزیع شناسنامه‌های برقی آغاز نشود ما کمک‌های خود را قطع می‌کنیم
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
کارمند شناسنامه‌ برقی | طلوع نیوز

نهادهای کمک کننده‌‌ی افغانستان هشدار می‌دهند که اگر روند توزیع تذکره‌های برقی آغاز نشود؛ آنان کمک‌های مالی‌شان را به اداره‌ی شناسنامه‌های برقی کاهش خواهند داد.

رئیس اداره‌ی شناسنامه‌های برقی نیز می‌گوید که اگر این کمک‌ها کاهش یابد این نهاد ناگذیر است بیش از ۶۰ درصد کارمندان فنیاش را از دست بدهد. کمک کنندهگان گفتهاند که تنها راه حل برای ادامهی کمکها روشن شدن زمان توزیع شناسنامههای برقی است.

ادارهی‌ توزیع شناسنامههای برقی از نزدیک به ۲ سال در انتظار دستور حکومت برای آغاز توزیع این شناسنامهها است، اما روند توزیع این شناسنامه‌ها به دلایل سیاسی در حالت سردرگمی به سرمی‌برد.

همایون محتاط رئیس اداره‌ی‌ توزیع شناسنامه‌های برقی اظهارداشت: "دونرها تصمیم گرفته‌اند که ما کارمندان خود را کاهش بدهیم، چون دونرها زمانی پروژه‌ها را کمک می‌کنند که دستاورد وجود داشته باشد و اکنون که تأخیر بیش از حد در توزیع شناسنامه‌ها صورت گرفته است، ما باید بیشتر از ۶۰درصد کارمندان فنی خود را کاهش بدهیم".

محتاط ادامه داد: "ما دستگاه‌های تکنالوژی داریم که این دستگاه‌ها یک زمان مشخص برای ورانتی دارند. اگر زمان ورانتی این دستگاه‌ها بگذرد، ما زیان‌های مالی زیادی را خواهیم پرداخت."

توزیع شناسنامه‌های برقی یگانه گزینه برای برگذاری انتخابات شفاف گفته می‌شود؛ اما به گفته‌ی شماری از نماینده‌گان، سیاسی شدن این مسئله از سوی نماینده‌گان مجلس برای مردمان کشور زیان می‌رساند.

شینکی ذهین کروخیل نماینده‌ی مردم کابل در مجلس ادامه داد: "روند توزیع شناسنامه‌های برقی را نماینده‌گان شورای ملی سیاسی ساختند و معلوم است که امروز دونرها مجبور هستند که کمک‌هایشان را قطع کنند، چون از زمان توزیع این شناسنامه‌ها خبری نیست."

چمن شاه اعتمادی نماینده‌ی مردم غزنی در مجلس هم گفت: "قطع کمک‌های مالی دونرها به معنی مختل شدن این روند است."

این اداره هم‌اکنون سرگرم توزیع فرم‌ها و گردآوری معلومات درباره‌ی جمعیت کشور است و برای آغاز توزیع شناسنامه‌های برقی آماده‌گی می‌گیرد.