سنبله
۱۶
۱۳۹۴
تاریخ دستیابی
1843روز در قدرت
344
مدت زمان لازم برای دستیابی
حل بحران افراد بیجاشدۀ داخلی در جریان پنج سال آینده
غیرفعال
حقوق بشر
دوشنبه, ۱۶ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی سه شنبه, ۲۸ میزان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع‌نیوز
پس زمینه ی تعهدات
رئیس جمهور غنی در یک بیانیۀ خود پیش از انتخابات وعده داد تا به بحران بیجاشده گان داخلی از طریق ابتکارات زیر رسیده گی کند: "۱. در جریان شش ماه یک سروی مکمل از تعداد افراد بیجا شده ترتیب خواهیم نمود. در این سروی، مشخصات واضح فامیل ها و افراد بیجا شده از جمله سن، جنس، محل اقامت و دلیل بیجا شدن از محل اصلی شان ثبت خواهد شد. ۲. سروی دومی را در ساحۀ اصلی اقامت شان راه اندازی خواهیم نمود تا این را مشخص سازیم که که کی مالکیت آن ها را گرفته و مشخصات مالکیت آن ها از چه قرار می باشد. به صورت مساویانه، به هدف دانستن مشخصات و شرایط اقامۀ جدید برای افراد بیجا شده، و ملکیت های دولتی در ساحات اقامت اصلی شان و در ساحات اقامۀ فعلی شان و در ساحاتی که ملکیت های حکومتی قرار دارد سروی و راجستر خواهند شد. بر بنیاد این سروی ها، یک برنامۀ مشخص و سر وقت برای افراد بیجا شده طرح خواهد شد و یکی از گزینه های زیر قابل دسترس ساخته خواهد شد: الف. افراد یا فامیل های بیجا شده از طریق پروزه های نو در محل اقامۀ فعلی شان باقی خواهند ماند. ب. افراد یا فامیل های بیجا شده از طریق پروزه های نو به محل اقامۀ اصلی شان بازگشت خواهند نمود. بر علاوۀ این، در پروژه های زراعتی که از طریق آبیاری زمین های حکومتی ایجاد خواهند شد، حق اولیت به افراد بیجا شده داده خواهد شد تا زمین دریافت نموده و کار کنند. تا کنون، افراد بیجا شده از اثر یک روند طولانی بیجا شده اند و خدمات مورد نیاز، مخصوصاً نیاز های اساسی مانند فرصت تعلیم و تربیه برای اطفال آن ها، خدمات صحی و خدمات دیگر برای آن ها فراهم خواهد شد. همچنان، حکومت فرصت های تربیۀ افراد جوان فامیل های بیجا شده را در بخش های مهارت های مسلکی ایجاد خواهد نمود تا به آن ها کمک نماید تا عاید خوب داشته و یک زنده گی منظم داشته باشند." (تغییر و ادامه: یک بیانیه، نسخۀ انگلیسی)

شاخص های اندازه گیری پیشرفت
  • ۱. راه اندازی سروی های نفوس افراد بیجا شده
  • ۳. اجرا و انکشاف ابتکار مستقر ساختن افراد بیجا شده
  • ۳. گزارش های مستقل که نشان دهندۀ کم شدن تعداد افراد بیجا شده باشد

جزئیات وضعیت: هیچ گزارش رسمی در مورد پیشرفت در راستای این وعده ثبت نشده است.