دانش‌آموزان قربانی اختلاف دولت و معلمان
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
دانش‌آموزان قربانی اختلاف | طلوع نیوز

آموزگارانی که اعتصاب کاری کرده‌اند همچنان از حکومت انتقاد می‌کنند؛ این اعتصاب وارد روز هفتم خود شده است و این برای بسیاری از دانش‌آموزان فضای سرد و به دور از آموزش را به ارمغان آورده است.

این آموزگاران تأکید می‌ورزند تا هنگامی که حکومت به خواست‌هایشان رسیده‌گی نکند، دست از اعتصاب کاری بر نمی‌دارند.

این روزها مهمترین بدنه‌ی پایتخت در حالت معلق به سر می‌برد در کابل بسیاری از مکتب‌ها در حالت اعتصاب کاری آموزگاران به سر می‌برد و دانش آموزان همه روزه سرگردان برای فرا گیری آموزش هستند.

بهشته دانش‌آموز لیسه‌ی ام‌البنین کابل اظهارداشت: "دولت باید به خواست‌های معلمان ما توجه کند، چرا که ما در میان آنان تلف می‌شویم، تا چند روز بعد امتحانات چهارو نیم ماهه شروع می‌شود و در این حالت نمی‌دانیم که ما چه کاری کنیم."

مسعوده احمدی یکی از آموزگاران مکتب ام‌البنین کابل گفت: "رئیس جمهور به وعده‌هایی که برای ما داده است، باید عملی بسازد چون ما از لحاظ معاشات و نبود خانه بسیار مشکل داریم."

فرخنده آموزگار لیسه علاءالدین کابل هم خاطرنشان کرد: "اینکه به این اندازه دانش‌آموزان از درس به دور می‌مانند، این همه مسئولیت‌اش به دوش رئیس جمهور است و باید مشکل ما را جدی بگیرد."

در کشوری مانند افغانستان، آموزش یکی از حیاتی ترین نیازها پنداشته می‌شود، کشوری که چندین دهه می‌شود، گواه جنگ‌ و ویرانی‌هایی بوده و آموزش و پرورش سیر قهقرایی داشته است، اما باید دید که حکومت به خواست‌ آموزگاران چه زمانی رسیده‌گی خواهد کرد و چه زمانی روند آموزش دهی در مکتب‌ها یکبار دیگر جان خواهد گرفت.