دخالت حلقه‌هایی در حکومت وحدت ملی توزیع شناسنامه‌های برقی را متوقف کرده است
حکومتداری و حاکمیت قانون
دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی دوشنبه, ۲۶ اسد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
نمومه ای شناسنامه برقی | طلوع نیوز

یک عضو پیشین اداره‌ی توزیع شناسنامه‌های برقی می‌گوید که پس از توشیح قانون ثبت احوال نفوس؛ حلقه‌هایی که مخالف توزیع شناسنامه‌های برقی بودند رئیس جمهور را ناگذیر ساختند تا مانع توزیع شناسنامه‌های برقی شود.

کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت از عملی شدن قانون مجلس نماینده‌گان؛ تأخیر توزیع شناسنامه‌ها را از سوی حکومت بهانه تراشی‌ای بیش نمی‌داند و هشدار می‌دهد که اگر توزیع این شناسنامه‌ها آغاز نشود؛ جفای بزرگی در برابر مردم خواهد بود.

این شناسنامه‌ها بر تأمین امنیت و شفافیت انتخابات مهم و ارزنده است و قرار بود در حدود دوسال پیش توزیع این شناسنامه‌ها آغاز شود، اما با وجود قانون ثبت و احوال نفوس و نبود مانعی برای توزیع این شناسنامه‌ها تاکنون از توزیع این شناسنامه‌ها خبری نیست .

عارف رحمانی عضو کمیسیون امور تفتیش و نظارت برقانون مجلس نماینده‌گان می‌گوید: "حکومت وحدت ملی به ویژه جناحی از این حکومت؛ اراده‌ی سیاسی لازم را برای توزیع شناسنامه‌های برقی ندارد".

گفته می‌شود؛ آغاز توزیع این شناسنامه‌ها وابسته به گرفتن نخستین شناسنامه از سوی رئیس جمهور است؛ اما گفته می‌شود که تاکنون رئیس جمهور وقت پیدا نکرده است که شناسنامه بگیرد .

درهمین حال عضو کمیسیون تفتیش مجلس نماینده‌گان این کار را بهانه‌ای بیش نمی‌داند و می‌گوید که هرگاه توزیع این شناسنامه‌ها با در نظرداشت آماده‌گی‌هایی که روی دست گرفته شده‌اند و نیز با در نظرداشت اهمیت این شناسنامه‌ها در تأمین امنیت و شفافیت انتخابات آغاز نشود، جفای بزرگی در برابر مردم افغانستان خواهد بود .

رحمانی ادامه داد: "وقتی رئیس جمهور برای رفتن به بیمارستان‌ها، زنگ زدن به فرماندهان پولیس و هدایت دادن به آنان وقت دارد؛ چگونه برای این کار وقت ندارد؛ این بی‌مسئولیتی و بهانه تراشی است و هرگونه اعمال کاری در توزیع شناسنامه‌ها جفای بزرگی برای ملت افغانستان خواهد بود".

از سوی دیگر یک عضو پیشین اداره‌ی توزیع شناسنامه‌های برقی می‌گوید که حلقه‌های هستند که مانع توزیع این شناسنامه‌ها می‌شوند به گفته‌ی وی پس از توشیح قانون ثبت و احوال نفوس از سوی رئیس جمهور این حلقه‌ها رئیس جمهور را ناگزیر ساختند تا نامه‌ای برای سرپرست وزارت امور داخله بفرستد.

راشد منگوری عضو پیشین اداره‌ی توزیع شناسنامه‌های برقی خاطرنشان کرد: "بعد از توشیح قانون و یک سلسله سرو صداها شماری از افراد رئیس جمهور را وادار ساختند تا به سرپرست وزارت امور داخله نامه بفرستد تا توزیع این تذکره‌ها را آغاز نکند".

ریاست اجرائیه کار توزیع شناسنامه‌های برقی را کار وزارت امور داخله می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند که وزیر امور داخله این کار را آغاز کند .

آصف آشنا معاون سخنگوی رئیس اجرائیه افزود: "توزیع شناسنامه‌های برقی کار وزارت امور داخله است و امیدوار هستیم تا وزارت امور داخله پس از کارهای مهم تأمین امنیت توزیع این شناسنامه‌ها را آغاز کند".

وزارت امور داخله و اداره‌ی شناسنامه‌های برقی که کار توزیع این شناسنامه‌ها مربوط آنان می‌شود در این باره جزئیاتی به دست ندادند.

قانون ثبت و احوال نفوس دوماه پیش نافذ شده است و اکنون در جریده‌ی رسمی نیز چاپ شده است و از رئیس جمهور غنی دعوت شده تا این روند را بگونه‌ی رسمی آغاز کند .