دیجیتل سازی تمام فایل های حکومت از رکورد های کاغذی
حکومتداری و حاکمیت قانون
یکشنبه, ۰۱ سنبله ۱۳۹۴
آخرین به روزرسانی یکشنبه, ۰۱ سنبله ۱۳۹۴
نوشته شده توسط طلوع نیوز
منبع: طلوع نیوز کنکاش ۰۵ سرطان ۱۳۹۴ - http://www.tolonews.com